Martina Löwy
Wissenschaftliche Illustration


Präzision Konzeption Impression Fotografie
e
de
 
 
  Chorthippus parallelus Euthystira brachyptera Metrioptera roeselii Miramella alpina  
  Podisma pedestris   Stauroderus scalaris     Stethophyma grossum  
Tetrix subulata   Tettigonia sp.   Tettigonia caudata   Pezotettix sp.
  Decticus albifrons   Truxalis sp.   Ameles decolor